Tvorba výtvarného kroužku na DM Vojáčkovo
30. 03. 2017

Hravost a poutavost v systematické tvůrčí činnosti vede žáky výtvarného kroužku na DM Vojáčkovo k určitému životnímu optimismu, aktivitě a k užitečnému zaplnění volného času.

..více

Přidej se k nám
29. 03. 2017

Žáci třetího ročníku oboru Instalatér dosahují vynikajících výsledků v krajských kolech 20. ročníku celostátní soutěže Učeň Instalatér 2017. Každou školu v krajích reprezentovalo jedno dvojčlenné družstvo, za naši školu to byli žáci Jakub Kroupa a Lukáš Vrba.

..více

Matematický KLOKAN 2017
28. 03. 2017

Mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan byla vytvořena podle obdobné soutěže, která byla v osmdesátých letech minulého století pořádána v Austrálii. Od roku 1991, kdy se konal první ročník ve Francii, se rozšířila do zemí Evropy a postupně i na další kontinenty.

..více

Soutěž SUSO oboru Truhlář
28. 03. 2017

Ve dnech 24. 3. - 25. 3. 2017 se žáci druhého ročníku Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov Nicholas Maritz a Tomáš Pokorný zúčastnili soutěže SUSO (soutěžní přehlídka stavebních řemesel) pro obor Truhlář, která se konala v rámci výstavy Stavba a zahrada v Hradci Králové.

..více

Projekty mobility osob Rakousko - Vídeň
27. 03. 2017

V neděli 2. dubna v 9 hodin odjíždí 12 studentů 2. a 3. ročníku oboru Analýza potravin na odbornou praxi do Vídně.

..více

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku studia ve školním roce 2017/2018

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17, ve smyslu ustanovení § 60, odst. 2 – 4, Zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), v platném znění a podle § 2 a § 3 odst. 5, vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, vyhlašuje

1. kolo přijímacího řízení

žáků a uchazečů o přijetí na obory 4 leté, 3 leté a do nástavbového studia s těmito kritérii přijetí:

    Kritéria přijímacího řízení

Přijímací řízení se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou MŠMT ČR č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

INFORMACE KE KONÁNÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ "NANEČISTO"

    CERMAT - testy a podrobnosti k přijímacím zkouškám
    Obecné informace o přijímacím řízení
    Termíny jednotné přijímací zkoušky
    Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
    Formulář – přihláška k dennímu studiu ke stažení zde
    Zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělání - zdravotní omezení
    Formulář – přihláška k nástavbovému studiu ke stažení zde
    Krajská stipendia 3 letých oborů

INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ